מפזרת אספלט אופנית

VOLVO P6870D

רוחב שולחן 2.5 M

טון הספק מנוע 173 kW

הספק פיזור 700 t/h

קרא עוד

VOLVO P2870D

רוחב שולחן 1.8 M

טון הספק מנוע 74 kW

הספק פיזור 300 t/h

קרא עוד

מפזרת אספלט זחלית

VOLVO P8820D

רוחב שולחן 2.5 M

טון הספק מנוע 268 kW

הספק פיזור 1100 t/h

קרא עוד

VOLVO P7820D

רוחב שולחן 2.5 M

טון הספק מנוע 235 kW

הספק פיזור 900 t/h

קרא עוד

VOLVO P6820D

רוחב שולחן 2.5 M

טון הספק מנוע 188 kW

הספק פיזור 700 t/h

קרא עוד

VOLVO P4820D

רוחב שולחן 2.5 M

טון הספק מנוע 131 kW

הספק פיזור 500 t/h

קרא עוד

VOLVO P2820D

רוחב שולחן 1.5 M

טון הספק מנוע 74 kW

הספק פיזור 300 t/h

קרא עוד
Loading...